Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

my-little-world
14:23
5354 150d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx

October 20 2019

my-little-world
18:36
2990 f583 500

October 17 2019

my-little-world
13:25
2911 0db0 500
Reposted fromnyaako nyaako viadotkliwie dotkliwie

October 16 2019

my-little-world
23:01
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viamojanostalgia mojanostalgia

October 10 2019

my-little-world
19:00
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

October 09 2019

my-little-world
15:40
1199 2d90 500
Reposted bycytatylittlewhitelieslonelyjuliabigevilgrin00strangeeekatiuszakicantsleepatnightLolaLolaLolaheavencanwaitkateistruedivigreywolfsyrenamyszkaminniemadlajnultrafioletowaAnneBonnypetite-blancheimpulsiveeszyderaszarakoszuladjLangleygoanywherewithmedefinicjamiloscigregorczykmvxcqnastypsychoticseleneskinpatrzpodnogiheadsbangbang
my-little-world
15:39
6874 d815 500
Reposted fromjustinum justinum viadotkliwie dotkliwie
my-little-world
00:42

October 06 2019

my-little-world
10:33
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viadotkliwie dotkliwie

October 03 2019

my-little-world
22:22
Bądź samowystarczalny, by nikt nie musiał wypełniać twojej pustki. Bo nie po to się jest, by zapełniać pustkę, lecz by tworzyć coś nowego razem. Znajdź siebie w sobie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamojanostalgia mojanostalgia
my-little-world
22:13
2480 15d2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
my-little-world
22:13
6113 6ea9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
my-little-world
22:07
2434 bf59 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

October 02 2019

my-little-world
10:10
6369 9881 500
my-little-world
09:59

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
my-little-world
09:58
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
09:58
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viadotkliwie dotkliwie

September 29 2019

my-little-world
10:15
4185 8b48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
10:13
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslodsiewnia myslodsiewnia

September 27 2019

my-little-world
13:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl