Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

my-little-world
15:17
1930 ad22 500
Reposted byleniwieecshabbadoocharlotte99lucasthelocustuncrubed
my-little-world
00:30
1292 1ec9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

February 20 2019

my-little-world
19:49
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawakemeupx wakemeupx

February 18 2019

my-little-world
14:42
7379 4402 500
my-little-world
01:21
8688 43ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

February 16 2019

my-little-world
10:54
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viapannaniczyja pannaniczyja
my-little-world
10:45
Reposted frombluuu bluuu viafelicka felicka
my-little-world
10:44
my-little-world
10:44

February 15 2019

my-little-world
18:01
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes
my-little-world
11:51
3216 15aa 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
11:48
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
11:40
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

February 14 2019

my-little-world
11:41
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
my-little-world
11:38
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viamyslodsiewnia myslodsiewnia
11:37
3230 8014 500
my-little-world
11:35

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
11:33
7326 b8fa 500
my-little-world
11:32
my-little-world
11:27
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl