Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2019

my-little-world
03:15
9776 2f5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

March 30 2019

my-little-world
16:53
0003 37e5
my-little-world
14:00
my-little-world
13:59
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx

March 28 2019

my-little-world
15:27
6180 aba7
Reposted fromgrobson grobson viammkmpl mmkmpl

March 26 2019

my-little-world
19:43

March 24 2019

my-little-world
18:01
my-little-world
18:00
my-little-world
13:55
2271 e57a 500
my-little-world
13:52
2860 9628
Reposted fromroxanne roxanne viaeternaljourney eternaljourney

March 23 2019

my-little-world
07:14
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość

March 22 2019

my-little-world
15:16
Czego mógłbym Ci dzisiaj życzyć? Chyba tylko tego wszystkiego czego Ci tak naprawdę brakuje. A o czym wiesz tylko Ty.  A może zaczęłaś już rozmawiać z bliskimi na ten temat? W każdym razie, życzę Ci uzupełnienia wszystkich braków. By poczuć się całością.
Reposted fromPoranny Poranny
my-little-world
15:12
8255 427b 500
Reposted from4777727772 4777727772
my-little-world
15:11
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
my-little-world
15:10
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
my-little-world
13:46

March 12 2019

my-little-world
11:43
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
11:42
Są miejsca, w których nigdy nie powinniśmy się znaleźć. Są osoby, których nigdy nie powinniśmy poznać. Najczęściej jednak za późno orientujemy się, że coś jest nie tak, ale wtedy już nie można się wycofać.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
my-little-world
11:40
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena
my-little-world
11:39
5306 aa28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl