Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

my-little-world
02:48
2069 45f8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadotkliwie dotkliwie

November 30 2019

my-little-world
23:24
8897 060b 500
Witamy w Toruniu
Reposted bytravelling-without-movingsilkdreamsjessaminegreenka2000niskowobesomeoneelse92feliksapatycznabreatheslow123niedonaprawieniaovenorlojournalszarakoszulaquinnemietta-worldthehedgehogsdilemmalaparisiennedotmariuszurban-citieslinemaddcalvadosataganiedoskonaloscncmsplottibluebellbitstackerpodchmuramiczekoladowezatraceniekingofthejungletoskalattegreenka2000lalunachowchowpollywoodjaniakjuliawikslithiumowaMalikordeathbringeranecianowMuffintopaura-lunarismessinheadpiehusSilentRuleLusiaczeresnianiedonaprawieniapchamtensyfajemaaurinkoszerszerdissapointedbutnotsuprisedfemme-fatalpommy
my-little-world
22:51
2862 e54a

November 28 2019

07:39
9050 636b

November 27 2019

my-little-world
11:21
9606 d8bd
Reposted fromsilkdreams silkdreams
my-little-world
11:20
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
my-little-world
11:14
6951 a0fc 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
my-little-world
11:05
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viadoubleespresso doubleespresso

November 24 2019

my-little-world
16:29

November 23 2019

my-little-world
14:50
my-little-world
14:50
my-little-world
10:12
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher viadotkliwie dotkliwie

November 21 2019

my-little-world
09:55
7974 e189 500
Reposted fromBabson Babson viamodalna modalna

November 19 2019

my-little-world
20:08
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
my-little-world
16:18
Wycofanie się jest bardzo częstym elementem obronnym. Wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany czy nawet rozmowy. A przecież niekoniecznie trzeba się od razu umawiać na tak zwaną poważną rozmowę - to wielu przerasta. Czasem wystarczy coś powiedzieć mimochodem i zobaczyć, co się wydarzy.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viadotkliwie dotkliwie

November 12 2019

my-little-world
04:33

November 11 2019

my-little-world
10:54
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamodalna modalna

November 10 2019

my-little-world
22:37
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaperfectsense perfectsense

November 09 2019

my-little-world
06:40
0634 1d47 500
Reposted fromnyaako nyaako viaToshi Toshi

November 08 2019

my-little-world
11:47
7065 cffd
Reposted bycoffeePuck152IgnitionLeguanienxcwajdaxBrainySilentForestrhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl