Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

my-little-world
04:06
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viamyslodsiewnia myslodsiewnia

July 17 2017

my-little-world
14:30
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
my-little-world
14:26
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
my-little-world
14:24
‎'Ludzie wiele tracą tylko dlatego, że są nieśmiali.'
my-little-world
14:23
my-little-world
14:21
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
14:17
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
14:12
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
my-little-world
14:12
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
my-little-world
14:07
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutline outline
my-little-world
13:59
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
13:59
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
my-little-world
13:56
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaToshi Toshi
my-little-world
13:54
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
my-little-world
13:48
3695 39da
my-little-world
13:47
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
13:46
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
my-little-world
13:45
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza

June 26 2017

my-little-world
01:52
6986 9271
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaoutoflove outoflove
my-little-world
01:37
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl