Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

my-little-world
06:40
Duszę się w środku. 
Reposted fromCannonball Cannonball
my-little-world
06:36
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
my-little-world
06:35
Reposted fromjasminum jasminum viawakemeupx wakemeupx
my-little-world
06:34

June 15 2019

my-little-world
21:22
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
my-little-world
21:22

June 12 2019

my-little-world
01:17
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

June 11 2019

my-little-world
18:33
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viaToshi Toshi

June 10 2019

my-little-world
01:12

June 08 2019

21:01
9404 29f8

June 06 2019

my-little-world
03:17
2373 d9a1 500
Reposted bymefirmyslodsiewniaheavencanwaitmodalnapuszkanayantaraidosk8niezwyklahormezablubraliteratkaLoraandileblacksadcatbadalenablacksadcat

June 04 2019

my-little-world
06:21
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie viamyslodsiewnia myslodsiewnia

June 03 2019

my-little-world
01:43
A calm morning by the lake in front of the majestic Mount Fuji, Japan

June 02 2019

18:22
my-little-world
18:22
1957 3a37
Reposted fromtichga tichga viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
18:21
8880 e05e 500
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
18:20
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viadoubleespresso doubleespresso
my-little-world
14:44
5602 0458 500
my-little-world
14:44
5536 8eb6 500
my-little-world
14:44
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck "Na wschód od Edenu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl