Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

my-little-world
20:55
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaoutoflove outoflove
my-little-world
20:55
9651 e209 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
my-little-world
20:50
my-little-world
20:48
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
20:27

November 14 2017

14:48
my-little-world
14:40

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
my-little-world
14:39
my-little-world
14:36
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
my-little-world
14:33
my-little-world
14:33
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaoutoflove outoflove
my-little-world
14:30
3337 6df4 500
Reposted fromoutoflove outoflove
my-little-world
02:40
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
my-little-world
02:40
5195 967c
Reposted fromnyaako nyaako viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
02:40

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc

November 12 2017

my-little-world
21:34
my-little-world
21:31
21:21
0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
21:20
my-little-world
21:10
9144 0db6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl