Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

my-little-world
17:51
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viamyslodsiewnia myslodsiewnia

September 07 2017

13:23
my-little-world
13:23
13:22
2170 fe70 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaoutline outline
my-little-world
13:19
my-little-world
13:13
5378 e75d
Reposted fromplotkara plotkara viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
13:12
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
13:11
Last Wave
my-little-world
13:11
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
13:10
8466 4e68
my-little-world
13:05
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych

August 25 2017

my-little-world
01:43
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viaoutline outline
my-little-world
01:40
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
01:28
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
my-little-world
01:28
Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
01:24
Samui island sunrise
my-little-world
01:22

August 24 2017

my-little-world
23:27
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
23:23
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

August 19 2017

my-little-world
13:54
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl