Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

my-little-world
22:33
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline

June 14 2017

13:06
9304 1f22 500
Reposted fromvivrevieavecamour vivrevieavecamour viaToshi Toshi
my-little-world
12:58

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaToshi Toshi
my-little-world
12:57
5121 4b87 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaToshi Toshi
my-little-world
12:57
4613 5c95 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaToshi Toshi
12:56
8369 6f6b
my-little-world
12:56
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaToshi Toshi
my-little-world
12:55
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viamirabell mirabell
my-little-world
12:54
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viamirabell mirabell
my-little-world
12:54
3630 51c9 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamirabell mirabell
my-little-world
12:45
1184 527d 500
my-little-world
12:43
9859 ebda
Reposted fromiamstrong iamstrong vianotthesame notthesame
my-little-world
12:43
2512 ca39
Reposted frominspire inspire vianotthesame notthesame
my-little-world
12:43
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
my-little-world
12:41
8300 4478 500
my-little-world
12:40
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
my-little-world
12:38
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
my-little-world
12:26
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
my-little-world
12:22
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viapannaniczyja pannaniczyja

June 01 2017

my-little-world
07:00
4866 c462 500
Reposted fromdysiamisia dysiamisia viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl