Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

my-little-world
13:58

July 19 2018

my-little-world
19:09
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaWilalena Wilalena
my-little-world
14:27
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
14:27
4637 a05d 500
Reposted fromsidestory sidestory viamyslodsiewnia myslodsiewnia

July 18 2018

my-little-world
17:46
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
13:02
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi

July 17 2018

my-little-world
12:07
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
my-little-world
12:06
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
12:06
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
12:04
Nigdzie nie ma tylu emocjonalnych kalek co w sieci. Nigdzie nie ma tylu kobiet, które każdym porem swojego ciała krzyczą: pokochaj mnie! Zaakceptuj mnie! Które poznają faceta i po dwudziestu minutach rozmowy na komunikatorze od razu myślą: to on! Ta osoba której sztuczna szczęka za 60 lat będzie stała na mojej szafce. Spotkanie ideału jest  łatwe. Jeśli tworzymy go we własnej głowie.

Nigdzie co w sieci nie ma tylu rozchwianych, słabych intelektualistów. Którzy potrafią tylko pieprzyc bez sensu, użalać się nad sobą a następnie wyrywać panienki łapiące się na ich teksty.
– Nie wierze w miłość.
– Mógłbym się w Tobie zakochać.
– Rozumiesz mnie.

I uciekać chwile po seksie. Bo tylko o seks tutaj chodzi. Nie chcą  budować stabilnych więzi. Zaprawdę powiadam wam: nie ma nic łatwiejszego niż poderwanie kobiety z sieci. Wystarczy dać jej nadzieję. Wiem o tym doskonale. Bo jestem jednym z takich gości.
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
11:54
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
11:52
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka
my-little-world
11:51
my-little-world
11:49
1385 4ffb
Reposted fromfelicka felicka

July 16 2018

my-little-world
10:20
4186 8b8d 500
my-little-world
10:20
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015

July 15 2018

my-little-world
09:37
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaToshi Toshi
my-little-world
09:36
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaToshi Toshi
my-little-world
09:34
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaToshi Toshi

July 14 2018

my-little-world
11:06
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl