Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

my-little-world
23:11
1932 bc23 500
23:11
0153 e942 500
my-little-world
23:04
my-little-world
23:04
my-little-world
23:04

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
my-little-world
23:04
my-little-world
22:23
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaWilalena Wilalena

May 04 2017

my-little-world
14:43
4359 49e5
Reposted fromataszka ataszka viamyslodsiewnia myslodsiewnia

May 03 2017

my-little-world
17:43
5184 7b54
Reposted fromirmelin irmelin viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
17:42
7859 cc81
my-little-world
17:41
my-little-world
17:33
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
17:30
4513 1a78
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
17:29
0049 5c2a
Reposted fromhomczi homczi viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
17:24
my-little-world
15:23
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
15:21
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
10:43
my-little-world
10:43
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viamyslodsiewnia myslodsiewnia
10:43
8496 fbd7 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl