Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

my-little-world
13:47
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viamyslodsiewnia myslodsiewnia
my-little-world
13:46
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
my-little-world
13:45
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza

June 26 2017

my-little-world
01:52
6986 9271
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaoutoflove outoflove
my-little-world
01:37
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
my-little-world
01:36
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaeternaljourney eternaljourney
my-little-world
01:33
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viapannaniczyja pannaniczyja
my-little-world
01:32
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
my-little-world
01:08
3737 b450 500

June 23 2017

my-little-world
19:04
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaoutline outline
my-little-world
19:03
9859 a225 500
my-little-world
19:00
2679 e0de 500
my-little-world
18:58
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
my-little-world
18:57
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaoutline outline
my-little-world
18:57
4677 9343
Reposted fromlenka024 lenka024 viaoutline outline
my-little-world
18:56
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
18:54
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaoutline outline
my-little-world
18:53
my-little-world
18:51
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viamyslodsiewnia myslodsiewnia

June 21 2017

my-little-world
22:33
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl