Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

my-little-world
11:52
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine viaToshi Toshi

February 14 2020

my-little-world
02:22
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams

February 11 2020

my-little-world
18:30
Zdrada zaczyna się od małych kroków. Od niewinnej wymiany mejli, listów, od rozmów przez telefon, ukradkowych spotkań. Od myślenia o kimś innym.
— Natasza Socha "Zamrożona"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
my-little-world
18:29
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie

February 09 2020

my-little-world
18:43
my-little-world
12:16
8233 bd77
Reposted from0 0 viaawakened awakened
my-little-world
12:16
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaawakened awakened
my-little-world
11:42
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viasatyra satyra

February 07 2020

my-little-world
10:27
my-little-world
10:25
my-little-world
10:25
my-little-world
10:24
3896 03dd 500
Black Forest, Germany
my-little-world
10:18
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik

February 05 2020

my-little-world
05:22
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

February 01 2020

my-little-world
15:54
9116 1d1f
Reposted fromamphetamine amphetamine viamodalna modalna
my-little-world
09:22
5426 7dd0 500
Reposted fromcogitavi cogitavi

January 28 2020

my-little-world
18:00
my-little-world
16:38
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
16:36
3349 ef22 500
my-little-world
16:22
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl