Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

my-little-world
11:43
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viadotkliwie dotkliwie
my-little-world
06:59
06:38
Reposted frommessedup messedup viamojanostalgia mojanostalgia
my-little-world
06:34

Chcemy, żeby nasze uda stykały i nie stykały się jednocześnie. Chcemy ubierać się luźno i po swojemu, a regularnie kłuje nas myśl, że nie chodzimy w garniturze z lampasem. Chcemy być wodzirejem imprezy i spędzać spokojne wieczory zakopane w kocu z frędzlami. Chcemy pracować kreatywnie i wracać o piętnastej do domu. Chcemy mieć widok z najwyższego piętra wieżowca i zobaczyć sarenkę za oknem. Chcemy mieć dzieci i nie mieć dzieci.

Chcemy być sobą, ale swędzi nas, że nie jesteśmy tacy,  jak wszyscy.

https://chujowapanidomu.pl/o-porownywaniu-sie/
Reposted frommadeliine madeliine viamyyworld myyworld

November 06 2019

my-little-world
11:37
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viaToshi Toshi

November 03 2019

my-little-world
11:03
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
my-little-world
11:02
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viatouchthesky touchthesky

October 30 2019

my-little-world
16:20
1838 7b66
Reposted fromgreengables greengables viadotkliwie dotkliwie

October 28 2019

my-little-world
03:25
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

October 27 2019

my-little-world
08:35
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou

October 26 2019

my-little-world
12:13
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viazoou zoou

October 21 2019

my-little-world
14:23
5354 150d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkdreams silkdreams

October 20 2019

my-little-world
18:36
2990 f583 500

October 17 2019

my-little-world
13:25
2911 0db0 500
Reposted fromnyaako nyaako viadotkliwie dotkliwie

October 16 2019

my-little-world
23:01
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viamojanostalgia mojanostalgia

October 10 2019

my-little-world
19:00
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

October 09 2019

my-little-world
15:40
1199 2d90 500
Reposted bycytatylittlewhitelieslonelyjuliabigevilgrin00strangeeekatiuszakicantsleepatnightLolaLolaLolaheavencanwaitkateistruedivigreywolfsyrenamyszkaminniemadlajnultrafioletowaAnneBonnypetite-blancheimpulsiveeszyderaszarakoszuladjLangleygoanywherewithmedefinicjamiloscigregorczykmvxcqnastypsychoticseleneskinpatrzpodnogiheadsbangbangvouk
my-little-world
15:39
6874 d815 500
Reposted fromjustinum justinum viadotkliwie dotkliwie
my-little-world
00:42

October 06 2019

my-little-world
10:33
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl